Telefoonnummer: +31 (0)88 392 0022

Service en Onderhoud

In de praktijk kent praktisch elke situatie specifieke configuraties en eisen. In (woon)zorgcomplexen bijvoorbeeld gelden andere regels dan in winkelcentra, woontorens, scholen, hotels of parkeergarages.

Zes factoren zijn altijd essentieel

Ontzorgen: de zekerheid bieden dat het optimaal werkt – altijd!

Veiligheid: gezondheid en bescherming van gebruikers staan voorop

Betrouwbaarheid: continuïteit in ongestoorde bedrijfsvoering: “het moet werken”

Functionaliteit: altijd zó ingericht dat bedrijfsprocessen optimaal verlopen

Duurzaamheid: kwaliteit in hardware en software, economisch verantwoord

Aansprakelijkheid: voldoen aan richtlijnen, normeringen, wet- en regelgeving

Onderhoudscontracten zijn maatwerk.

Per opdrachtgever, per installatie. Afgestemd op wet- en regelgeving, richtlijnen, (verzekerings)voorwaarden onder andere NEN3140, gebruikerswensen, enzovoort.

Belangrijk: contracten steeds zijn afgestemd op de actuele situatie!

Aansprakelijkheid en garantie

Waarschuwing: veel garantievoorwaarden omvatten de verplichting tot het hebben van een geldig onderhoudscontract. En uiteraard zorgvuldige nakoming van de contractsvoorwaarden. Met Blom E-techniek OnderhoudPlus voorkomt u problemen.

Veiligheids- en technische voorschriften zijn continu aan verandering onderhevig. Net zoals richtlijnen in diverse branches. Wet- en regelgeving zijn dynamisch. E-techniek OnderhoudPlus is op de hoogte van elke eis en verandering. Dat geeft rust.