In de praktijk kent praktisch elke situatie specifieke configuraties en eisen. In (woon)zorgcomplexen bijvoorbeeld gelden andere regels dan in winkelcentra, woontorens, scholen, hotels of parkeergarages.

 

Zes factoren zijn altijd essentieel

Ontzorgen: de zekerheid bieden dat het optimaal werkt – altijd!

Veiligheid: gezondheid en bescherming van gebruikers staan voorop

Betrouwbaarheid: continuïteit in ongestoorde bedrijfsvoering: “het moet werken”

Functionaliteit: altijd zó ingericht dat bedrijfsprocessen optimaal verlopen

Duurzaamheid: kwaliteit in hardware en software, economisch verantwoord

Aansprakelijkheid: voldoen aan richtlijnen, normeringen, wet- en regelgeving

Onderhoudscontracten zijn maatwerk.

Per opdrachtgever, per installatie. Afgestemd op wet- en regelgeving, richtlijnen, (verzekerings)voorwaarden onder andere NEN3140, gebruikerswensen, enzovoort.

Belangrijk: contracten steeds zijn afgestemd op de actuele situatie!

Aansprakelijkheid en garantie

Waarschuwing: veel garantievoorwaarden omvatten de verplichting tot het hebben van een geldig onderhoudscontract. En uiteraard zorgvuldige nakoming van de contractsvoorwaarden. Met Blom E-techniek OnderhoudPlus voorkomt u problemen.

Veiligheids- en technische voorschriften zijn continu aan verandering onderhevig. Net zoals richtlijnen in diverse branches. Wet- en regelgeving zijn dynamisch. E-techniek OnderhoudPlus is op de hoogte van elke eis en verandering. Dat geeft rust.